Mgr inż. Ryszard Łukasik

ul. Kolonistów 12
71-806 Szczecin
tel./fax 091 453 87 02
tel. kom. 0602 877 337
e-mail: zkuw@wp.pl
NIP:851-108-46-05
Wspieramy:


Zakres prowadzonej działalności

     Zakład specjalizuje się w wykonywaniu robót wodno-melioracyjnych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Do zakresu oferowanych usług zalicza się:

  • MELIORACJE

Budowy, odbudowy (remonty) i konserwacje rowów i kanałów melioracyjnych, cieków wodnych, regulacje rzek oraz wykonywanie ubezpieczeń brzegowych.

      


  • SYSTEMY DRENARSKIE

Odwodnienia budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych, placów, działek, pól uprawnych, boisk sportowych, łąk, itp.

       


  • PRZEPUSTY

Budowa przepustów drogowych - obiektów mostowych wykonanych w nasypie, służących do przeprowadzenia cieków wodnych, ciagów pieszych, urządzeń technicznych z jednej strony nasypu na drugą.

       


  • KANALIZACJE ZEWNĘTRZNE

Budowa i czyszczenie kanalizacji deszczowych oraz udrażnianie rurociągów drenarskich.

       


  • USTALANIE TRAS PRZEBIEGÓW RUROCIĄGÓW ZA POMOCĄ LOKALIZATORA Z SONDĄ SYGNAŁOWĄ

       

Web Technologies | Torrid | 2010
Zakad Konserwacji Urzdze Wodnych www.zkuw.pl Nasza oferta Napisz wiadomo Zapoznaj si z Nasz Ofert