Mgr inż. Ryszard Łukasik

ul. Kolonistów 12
71-806 Szczecin
tel./fax 091 453 87 02
tel. kom. 0602 877 337
e-mail: zkuw@wp.pl
NIP:851-108-46-05
Wspieramy:


Historia firmy

     Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych Łukasik Ryszard powstał w 2001 roku jako kontynuacja działalności Zakładu Konserwacji Urządzeń Wodnych Łukasik Wiesław, działającego na rynku w latach 1982-2000. [ patrz... ]

     Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych Wiesław Łukasik z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Emilii Plater 80/6 rozpoczął działalność gospodarczą na podstawie DECYZJI Nr rej. 2348/82 Urzędu Miejskiego w Szczecinie z dnia 27.12.1982 r. o zezwoleniu na wykonywanie rzemiosła w zakresie: instalatorstwa sanitarnego, usług doradztwa inwestycyjnego, oceny stanu technicznego oraz kierowania robotami sanitarnymi.
      Pierwotna nazwa Zakładu była następująca:


INSTALATORSTWO SANITARNE
Mgr inż. Wiesław Łukasik
Szczecin, ul. Emilii Plater 80/6


     Firma powstała w wyniku przemian politycznych jakie miały miejsce po 13.12.1981 r. Właściciel Zakładu Wiesław Łukasik zatrudniany przez okres 20 lat (1961 - 1981r.) w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Eksploatacji Urządzeń Komunalnych w Szczecinie, w ostatnim okresie na stanowisku Zastępcy Dyrektora, opowiedział się po stronie ruchu wolnościowego „SOLIDARNOŚĆ", biorąc udział w strajku wraz z załogą Przedsiębiorstwa.
     Ten stan rzeczy spowodował odwołanie ze stanowiska z dniem 29.12.1981 r. Wiesława Łukasika przez ówczesnego zwierzchnika jakim był Dyrektor Wojewódzkiego Zrzeszenia Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczecinie.
    Początkowo działalność Zakładu oparta była na wykonywaniu usług bezpośrednio przez: Właściciela Zakładu, zatrudnianego na czas określony syna Ryszarda Łukasika oraz w wymiarze ½ etatu 3-4 pracowników. Zakład ze względu na trudne warunki finansowe nie dysponował własnym sprzętem mechanicznym, praca opierała się w większości na robociźnie ręcznej, a niezbędny sprzęt był wynajmowany z innych przedsiębiorstw. Właściciel Zakładu dysponował jedynie swoim samochodem osobowym - Fiat 126P.

     W latach 1984 - 1990 Zakład stopniowo się rozwijał rozszerzając zakres usług o eksploatację oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobra Szczecińska oraz o szeroki zakres usług konserwacji urządzeń wodno - melioracyjnych. W tym czasie uległa zmianie nazwa przedsiębiorstwa na Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych z późniejszą siedzibą przy ul. Kusocińskiego 33/12.
    Zatrudnienie również uległo wzrostowi do 6 pracowników w wymiarze pełno etatowym. Potrzebny sprzęt był nadal wynajmowany. W tej formule Zakład wykonywał usługi wodno - melioracyjne na obszarze województwa szczecińskiego, a po reformie - zachodniopomorskiego.
     Po przejściu na emeryturę Wiesława Łukasika Zakład został przekazany synowi Ryszardowi Łukasikowi, który kontynuuje wykonywanie usług w dotychczasowym zakresie.
Obecny właściciel rozwinął działalność przede wszystkim przez wyposażenie Firmy w potrzebny specjalistyczny sprzęt m.in.: pompy, agregaty prądotwórcze, piły, kosy spalinowe, sprzęt geodezyjny, lokalizator z sondą sygnałową, sprzęt do czyszczenia rurociągów, wibromłoty, samochody ( dostawczy oraz dwa samochody ciężarowe). Usprzętowienie Zakładu spowodowało rozszerzenie zakresu oferowanych usług, zarówno w obszarze działalności jak też w wielkościach przerobowych Firmy.

 

Web Technologies | Torrid | 2010
Zakad Konserwacji Urzdze Wodnych www.zkuw.pl Nasza oferta Napisz wiadomo Zapoznaj si z Nasz Ofert